Organisatie

OPOO kent vanaf 1 augustus 2017 een Raad van Toezicht, een directeur-bestuurder en vier directeuren. De directeur-bestuurder en de directeuren vormen samen het Directieteam (DT). De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor het opstellen van en controle over het gevoerde beleid van OPOO. De Raad van Toezicht geeft goedkeuring aan het opgestelde beleid en ziet er op toe dat het beleid in de praktijk wordt gebracht. De directeuren geven leiding aan de vier scholen en dragen daarvoor integrale verantwoording.

Contactgegevens:

Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest (Bestuursnummer: 13682)

Postbus 1194, 2340 BD Oegstgeest

Telefoonnummer: 06-15538758

Email: info@opoo.nl

Website: www.opoo.nl


Meer informatie