Links


Gemeente Oegstgeest

http://www.oegstgeest.nl

De website van de gemeente Oegstgeest. Hier is een grote hoeveelheid aan informatie over de gehele gemeente te vinden.


Kennisnet

http://www.kennisnet.nl

Kennisnet is de internetorganisatie voor onderwijs. Hier vindt u onder andere leuke spelletjes die uw kind spelenderwijs kunnen doen leren. Ook is er praktische informatie voor de ouder te vinden.


Vereniging Openbaar Onderwijs

http://www.voo.nl

De Vereniging Openbaar onderwijs is de belangenorganisatie voo het openbaar onderwijs. De VOO geeft u informatie en advies, is er voor ondersteuning en begeleiding, geeft cursussen voor medezeggenschapsraden, scholing aan ouderraden, training voor besturen, kent een onderwijsmagazine en een reeks van uitgaven voor uw onderwijspraktijk.


Passend Primair Onderwijs Leiden

https://pporegioleiden.nl

Het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden, kortweg PPO, ondersteunt basisscholen bij het omgaan met verschillen tussen kinderen in de groep. Op deze site vindt u informatie over de mogelijkheden van extra zorg voor kinderen in het basisonderwijs met leerachterstanden en/of problemen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling.


Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

http://www.minocw.nl

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap biedt u algemene informatie over onderwerpen als vakanties, dyslexie, sport, etc.


Inspectie van het onderwijs

http://www.onderwijsinspectie.nl

De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs en valt organisatorisch onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. U vindt op deze website onder meer de beoordeling van de inspectie over scholen, de zogenoemde Kwaliteitskaarten.

 

Schoolvakanties 2018

https://www.schoolvakanties-nederland.nl/schoolvakanties-2018.html

Hier de schoolvakanties in heel Nederland. De vakanties in Oegstgeest kunnen hiervan afwijken. Het Directie Overleg Oegstgeest stelt de vakanties voor aan de Medezeggenschapsraden die hier adviesrecht in hebben. Oegstgeest is ingedeeld in Midden-Nederland. 

 
Gerealiseerd door schoolwebsite.nu