Links


Gemeente Oegstgeest

http://www.oegstgeest.nl

De website van de gemeente Oegstgeest. Hier is een grote hoeveelheid aan informatie over de gehele gemeente te vinden.


Kennisnet

http://www.kennisnet.nl

Kennisnet is de internetorganisatie voor onderwijs. Hier vindt u onderandere leuke spelletjes die uw kind spelenderwijs kunnen doen leren. Ook is er practische informatie voor de ouder te vinden.


Vereniging Openbaar Onderwijs

http://www.voo.nl

De Vereniging Openbaar onderwijs is de belangenorganisatie voo het openbaar onderwijs. De VOO geeft u informatie en advies, is er voor ondersteuning en begeleiding, geeft cursussen voor medezeggenschapsraden, scholing aan ouderraden, training voor besturen, kent een onderwijsmagazine en een reeks van uitgaven voor uw onderwijspraktijk.


Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School

http://www.wsnsregioleiden.nl

De Vereniging Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School regio Leiden, kortweg WSNS, ondersteunt basisscholen bij het omgaan met verschillen tussen kinderen in de groep. Op deze site vindt u informatie over de mogelijkheden van extra zorg voor kinderen in het basisonderwijs met leerachterstanden en/of problemen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling.


Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

http://www.minocw.nl

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap biedt u algemene informatie over onderwerpen als vakanties, dyslexie, sport, etc.


Inspectie van het onderwijs

http://www.onderwijsinspectie.nl

De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs en valt organisatorisch onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. U vindt op deze website onder meer de beoordeling van de inspectie over scholen, de zogenoemde Kwaliteitskaarten.


 

 
Gerealiseerd door schoolwebsite.nu