HomeHet Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest staat voor hoogwaardig basisonderwijs, binnen een veilige omgeving, dat iedere leerling met al zijn of haar talenten en ambitie optimaal voorbereidt op een zelfbewuste, verantwoordelijke en actieve deelname aan de samenleving van de 21e eeuw.

Dit doen wij door:

  • te werken vanuit de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs,als: openheid, gelijkheid, pluriformiteit en actief bewustzijn van de samenleving en de wereld waarin de leerling opgroeit;
  • te werken aan: ondernemend, stimulerend en inspirerend onderwijs dat zich onderscheidt door continue ontwikkeling met een alert oog voor veranderingen in de samenleving;
  • aandacht te hebben voor kwaliteit en zorg om mensen in de organisatie;.
  • actief samen te werken met onze maatschappelijke omgeving;
  • verschillende onderwijsconcepten aan te bieden, elke school haar eigen concept en werkwijze, zodat ons onderwijs aansluit op een zo breed mogelijke leerling populatie.


Met als resultaat dat onze leerlingen van school komen en

  • optimaal toegerust zijn op het gebied van kennis én vaardigheden, zodat succesvolle deelname aan het vervolgonderwijs en de samenleving mogelijk wordt;
  • een bewust mens- en maatschappijbeeld hebben en vertrouwen in en respect voor zichzelf en anderen.

 

 

  

 

 

 
Gerealiseerd door schoolwebsite.nu