HomeHet Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest staat voor kwalitatief hoogwaardig basisonderwijs voor alle kinderen en biedt ieder kind een veilige en uitdagende leeromgeving.

Dit doen wij door:

 

  • Basisonderwijs te geven gericht op optimale cognitieve, creatieve, sociale en emotionele ontwikkeling, waarbij er ruim aandacht wordt besteed aan normen en waarden;
  • De kinderen te leren van jongs af aan respect te hebben voor ieders mening of overtuiging, de kinderen te leren omgaan met verschillen tussen kinderen zonder daarbij een voorkeur te hebben voor één bepaalde (levensbeschouwelijke en/of maatschappelijke) achtergrond en de kinderen te stimuleren met, van en over elkaar te leren;
  • Samen met ouders, leerkrachten en andere betrokkenen ons te richten op een zo goed mogelijke ontwikkeling van het kind in relatie tot zijn omgeving.

 

Met als resultaat…

… dat onze leerlingen van school komen en

  • Optimaal toegerust zijn op het gebied van kennis én vaardigheden, zodat succesvolle deelname aan het vervolgonderwijs en de samenleving mogelijk wordt;
  • een bewust mens- en maatschappijbeeld hebben en vertrouwen in en respect voor zichzelf en anderen.

 

 

  

 

 

 
Gerealiseerd door schoolwebsite.nu