Bestuur en Directie

Bestuur
Het bestuur bestaat uit 1 persoon, de directeur-bestuurder. Met ingang van 1 september 2021 wordt deze rol ingevuld door Rob de Haan in de functie directeur bestuurder a.i.

De directeur bestuurder is belast met het vormgeven en uitvoeren van het bestuurlijk- en bovenschoolsbeleid.
De directeur bestuurder wordt ondersteund door de directiesecretaris.
Voor de financiële en personeelsadministratie wordt ondersteuning verleend door Onderwijsbureau Hollands Midden (OHM).


               Rob de Haan
        Directeur-bestuurder

Directie
De vier directeuren van de scholen vormen de directie van OPOO. Naast de integrale verantwoording op schoolniveau zijn de directeuren betrokken bij het ontwikkelen van bovenschoolsbeleid. Samen met de directeur/bestuurder vormen ze een directieteam (DT) dat maandelijks overleg heeft.

Directeur OBS De Vogels

vacature

Directeur Daltonschool Oegstgeest

Annette ter Haar

Directeur Gevers-Deutz Terweeschool

Dera Petter

Directeur Montessorischool

Agnes Sormani