Beleid

Het beleid van OPOO vormt het kader waarbinnen de scholen de vrijheid hebben om deze in te vullen, passend bij de specifieke situatie van de school. Op deze pagina delen we een aantal beleidsstukken waarmee we ons verantwoorden naar de stakeholders.

bestuursverslag en jaarrekening 2019
bestuursverslag en jaarrekening 2020
bestuursverslag en jaarrekening 2021

Klachtenregeling OPOO 2017.pdf
Privacyreglement OPOO 2018.pdf
Strategisch BeleidsPlan 2018-2022 OPOO dec 2017.pdf

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Oegstgeest houdende regels omtrent openbare rechtspersoon openbaar primair onderwijs Verordening OPOO 2017:
Opoo verordening 2017

Bestuursverslag en jaarrekening 2017

Openen

Bestuursverslag en jaarrekening 2018

Openen

Klachtenregeling OPOO 2017

Privacyreglement OPOO 2018

Openen

Strategisch BeleidsPlan 2018-2022 OPOO

Openen