Bestuur

De Raad van Toezicht

Het Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest heeft sinds maart 2001 het bevoegd gezag overgenomen van de gemeente. Het dagelijks bestuur is in handen van de Directeur-bestuurder, dhr. A. de Best. De Raad van Toezicht bestaat uit vrijwilligers die voor een periode van vier jaar worden aangesteld.

Op dit moment is de samenstelling als volgt:

 Marc Schijff
Voorzitter
 

René Flippo
Secretaris
 

Jaap Meelker
Penningmeester
 

Cynthia Bockstart
Portefeuille HRMEvelien Miltenburg
Portefeuille Onderwijs & Kwaliteit
 
 

 

           
 
   
   
   
   
   
   

 

 
Gerealiseerd door schoolwebsite.nu