Nieuws

Nieuwe directeur benoemd voor de Gevers-Deutz Terweeschool!
We zijn erg blij dat we een nieuwe directeur, mevr. D. Petter,  hebben benoemd voor de Gevers Deutz Terweeschool. 
We wensen haar veel succes en een fijne tijd toe bij het Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest! 
Gerealiseerd door schoolwebsite.nu